Kuva

Työelämän kehittäminen tukee organisaation kykyä ennakoida erilaisia toimintaympäristön muutoksia, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, turvaa henkilöstön osaamisen sekä edistää työhyvinvointia. Kehittämiseen kuuluvat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, yhdessä tekemisen vahvistaminen, osaamisen jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen, työn sujuvuuden parantaminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Henkilöstötuottavuuden kehittämisen tavoitteena on lisätä tehokasta työaikaa ja vähentää kustannuksia, jolloin tuottavuus nousee. Tehokasta työaikaa on aika, joka tarvitaan työn tuotoksen tekemiseen. 

Osa työn ääressä vietetystä ajasta kuluu mm. laadun varmistukseen, virheiden korjaukseen sekä monenlaiseen turhaan työhön ja odotteluun. Tehokasta työaikaa voidaan lisätä vähentämällä tätä muuta työaikaa, jolloin suurempi osa työn ääressä vietetystä ajasta kohdistuu työn tuotoksen tekemiseen. Valmennuksessamme tätä edistetään kehittämällä esimiestyötä, työtehtävien organisointia sekä työyhteisön itse toteuttamia, työn sujuvuutta parantavia toimenpiteitä.

Lisäksi sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta vähentämällä voidaan lisätä työn ääressä vietettyä aikaa. Kun henkilöstö saa suuremman roolin työelämän kehittämisessä, sairauspoissaolot ja vaihtuvuus vähenevät merkittävästi.

Suotuisassa markkinatilanteessa lisääntynyt tehokas työaika voidaan hyödyntää täysimääräisesti liikevaihtoa kasvattavana lisäkapasiteettina. Koska lisäkapasiteetti syntyy samoilla kustannuksilla, käyttökate paranee merkittävästi. Hyödyt voivat realisoitua myös esimerkiksi vähentyneenä ylitöiden tai sijaisuuksien tarpeena.