Syksyllä 2020 Muhoksen kunnassa aloitettiin henkilöstön, esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen samaan aikaan kun koronavirus haastoi perinteisiä työelämän käytäntöjä ja toi ennalta arvaamatonta muutosta kunnan palvelutuotannon organisointiin. Suurten kehitystrendien – mm. väestön ikääntyminen ja kasvava eläköityminen, syntyvyyden aleneminen, digitalisaatio ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistaminen – lisäksi kunnan kehittämistarvetta vauhdittavat työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen haasteet. Kehittämistyön avulla halutaan vähentää sairauspoissaoloja sekä suunnata huomiota esihenkilöiden ja johtajien hyvinvointiin ja jaksamisesta huolehtimiseen, minkä lisäksi tavoitteena on työelämän laadun kestävä kehittäminen ja yhä laadukkaammat palvelut kuntalaisille.

”Olemme ottaneet muutamassa kuukaudessa merkittävän askeleen kohti toimintakulttuuria, jossa jokainen voi innostua ja omistautua sekä itsensä että koko organisaation kehittämiseen. Menestys piilee ihmisissä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Haluamme valjastaa henkilöstön koko osaamisen ja sisäisen motivaation tuottavaan työhön kuntalaisten parhaaksi. Arvostan suuresti sitä ketteryyttä, jolla henkilöstö on lähtenyt mukaan tähän yhteiseen hankkeeseen”, kiittää henkilöstöpäällikkö Jouni Tiirola.

Myös henkilöstön edustajat ovat ottaneet kehittämistyön hyvin vastaan. Jytyn pääluottamusmies Pirkko Manelius kertoo, että kaikki henkilöstöryhmän edustajat ovat täysillä mukana kehittämistyössä. Hän odottaa konkreettisia toimenpiteitä siitä, miten esihenkilöiden johtamistyön paranemisen kautta saadaan koko henkilöstö mukaan kehittämistyöhön. Tästä seuraisi työhyvinoinnin parantuminen ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentyminen. Hän on kokenut kehittämistyön positiivisena: “Henkilöstön edustajat on otettu hyvin mukaan kehittämistyöhön. Hanke on erittäin hyvä ja ajankohtainen. Meillä on kovat odotukset.”

Muhoksen kunta valitsi kehittämisen kumppaniksi Mcompetence Oy:n, joka on erikoistunut henkilöstölähtöiseen toiminnan kehittämiseen. “Autamme asiakkaitamme kohti menestystä, pehmeillä henkilöstölähtöisillä keinoilla kovia mitattavia taloudellisia tuloksia saavuttaen. Ratkaisumme perustuvat Lapin yliopistossa tehtyyn läpimurtoon työelämän laadun mittaamisessa ja johtamisen tekoälyn kehityksessä. Henkilöstöjohtamisen avuksi on kehitetty tekoäly, joka auttaa esihenkilöitä luomaan kestävää kilpailuetua työelämän laadun avulla. Tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän, jolla työhyvinvointi voidaan muuttaa henkilöstön suorituskyvyksi luotettavalla tavalla. Uudessa mallissa työelämän laatu nähdään itsenäisenä mitattavana tuotantotekijänä muiden resurssien rinnalla”, taustoittaa Mcompetence Oy:n toimitusjohtaja Tauno Hepola.

Kehittämistyössä Muhoksen kunnan henkilöstö osallistuu säännöllisesti työelämän laadun mittauksiin, joissa arvioidaan suorituskyvyn ja jaksamisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Tulosten pohjalta järjestetään tarvittavat tukitoimet ja interventiot. Oppimisprosessin tavoin kehittämistyöhön on varattu mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen sekä annettu valinnanvapautta henkilöstön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu tarkemmin.

Muhoksen kunta, teksti

Jouni Tiirola

henkilöstöpäällikkö
Muhoksen kunta

"Haluamme valjastaa henkilöstön koko osaamisen ja sisäisen motivaation tuottavaan työhön kuntalaisten parhaaksi."

Mcompetencen tuotteet ja palvelut