JYSK on kodintarvikkeita myyvä kansainvälinen kuluttajamyynnin erikoiskauppa. Konsernimme toimii noin 40 eri maassa ja myymälöitä on 2 200. Suomen 12 myymälässämme toteutettiin 16 kuukauden mittainen kehittämisohjelma, jolla saimme selkeitä parannuksia yrityksemme toimintatapoihin ja myymälöiden taloudellinen tulos parani merkittävästi.

Kehittämisohjelman vaiheet

Kehittämisohjelmamme käynnistyi johdon intensiivivalmennuksella. Tämän jälkeen valmennusta saivat myymälä- ja aluepäälliköt. Henkilöstöllemme pidettiin henkilöstöinfot ja toteutettiin kehittämiskysely. Sen perusteella saimme tietää myymälöidemme kehittämistarpeet. Kyselyn tulokset käytiin ensin läpi ohjausryhmässä ja sen jälkeen myös myymälöiden henkilökunnan kanssa. Samalla myymälöissä pidettiin ideointitilaisuudet, joissa henkilöstö ideoi konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. Ideat jalostettiin toimenpide-esityksiksi, jotka esitettiin esimiespajassa kaikkien myymälöiden esimiehille ja johdolle. Mcompetencen asiantuntijan seurantakäyntien avulla seurattiin kehittämistoimenpiteiden etenemistä myymälöissä. Lopuksi toteutettiin vielä Hiljaiset Signaalit -menetelmällä vaikuttavuuden seurantamittaus ja tehtiin liiketoiminnan HR-analyysi hankkeen taloudellisista vaikutuksista.

Ohjelma kesti yhteensä 16 kk. Henkilökuntamme käytti siihen työaikaa noin 1 % työajasta eli 2,5 pv/työntekijä.

Tulokset

Kehittämistoimenpiteiden ansiosta henkilökuntamme työajan käyttö tehostui. Turha työ vähentyi ja henkilökunnalle jäi enemmän aikaa myyntitilanteisiin asiakkaan kanssa. Myös erilaiset toimintatavat ja käytänteet tehostuivat sekä samalla myös sairaslomat vähenivät. Varastojen ja myymälän välinen toiminta saatiin sujuvammaksi sekä sisäiset prosessit kuten perehdyttäminen ja palautuskäytännöt tehostuivat.

Taloudelliset vaikutukset

Kehittämisohjelmalla saavutimme merkittäviä tulosparannuksia myymälöissämme. Konsernin myymälät olivat ensimmäisenä vuonna kehittämistoimenpiteiden jälkeen liiketaloudellisesti parempia kuin paras neljännes toimialalla keskimäärin. Seuraavana vuonna tulos parani entisestään, ja myymälämme tekivät koko konsernin tuloparannuksesta noin puolet. Henkilöstötuottavuus parani 2,6 %, vaikka henkilöstökulut työntekijää kohti kasvoivat 5,1 %. Myymälöiden liikevaihto lisääntyi 8 % ja katetuottoprosentti parani 24,8 %. Ohjelman tuotto työntekijää kohti oli noin 4 700 €.

JYSK, teksti

Ville Velin

Head of Retail
JYSK

”Tulos oli yllätys meillekin: myymälöissä oli tapahtunut todella paljon parannuksia. Prosessit olivat parantuneet, sählääminen vähentynyt ja tehokas työaika lisääntynyt. Myös työtyytyväisyys kasvoi.”

Mcompetencen tuotteet ja palvelut