Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee globaalisti yli 12 300 eri alojen ammattilaista. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 1900 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme.

Pitkäaikainen yhteistyömme Mcompetencen kanssa on lähtenyt liikkeelle tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemisesta vuonna 2008. Kehitimme yhdessä innovaatioprosessia Mcompetencen Innovaatiomylly-tuotetta käyttäen. Erinomaisesti toimiva yhteistyö on johtanut laajamittaiseen Mcompetencen käytännön kokemuksen ja tutkimustyön tulosten hyödyntämiseen Rambollin kasvun rakentamisessa. Yhteistyö on laajentunut tukemaan kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä henkilöstölähtöisessä toiminnan kehittämisessä.

Mcompetence on ollut tukemassa yritystämme useissa haastavissa muutostilanteissa:

  • osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönoton tukeminen
  • toimialajohtajan ja yksikön päälliköiden sparraus haastavissa kasvuun ja kehittymiseen liittyvissä tilanteissa
  • toimintakulttuuriin liittyvien erojen arvioiminen yritysoston due diligence -vaiheessa
  • uusien yksiköiden tukeminen yrityskauppojen ja organisaatiomuutosten yhteydessä
  • ryhmäpäällikkötoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen sekä uusien ryhmäpäälliköiden valmentaminen
  • työyhteisöjen tukeminen oman toiminnan kehittämisessä
  • yksikön henkilöstötuottavuuden kehittämispotentiaalin kartoitusta taloudellisten tunnuslukujen ja HR-tiedon avulla
  • aluestrategian tarkentaminen yhdessä johdon ja avainhenkilöiden kanssa.

”Luottamukseen perustuva pitkäaikainen kumppanuus on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi, kun rakennetaan pitkäjänteisesti toimialan kilpailuetua. Kun tunnemme hyvin toisemme ja puhumme suoraan ja avoimesti, on ulkopuolisen näkökulman tuominen erilaisissa henkilöstövoimavarojen tehokkaaseen käyttöön liittyvissä tilanteissa nopeaa, ennakoivaa ja tuloksellista. Näin tunnistamme mahdollisuudet kehittää toimintaa ja löydämme tehokkaimmat ratkaisut aina tilanteen ja tarpeen mukaan” kertoo liiketoimintajohtaja Jarkko Niittymäki.

Ramboll

Jarkko Niittymäki

Liiketoimintajohtaja
Ramboll Infra

”Mcompetencen valmennus liiketoimintojen kehittämisessä on mahdollistanut nopeammat muutokset ja nuorten esimiesten parempi fokus liiketoimintaan on parantanut selkeästi kannattavuutta.”

Mcompetencen tuotteet ja palvelut