Kuva

Henkilöstölähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä on tavoitteena saavuttaa kilpailuetua henkilöstön avulla. Se on kilpailuetua, jota on vaikea kopioida.

Haluamme ymmärtää asiakkaan tarpeen, edistää jatkuvaa ja suunnitelmallista kehittämistä sekä auttaa asiakasta löytämään kuhunkin tarpeeseen kokonaisuuden kannalta parhaan ratkaisun. Tavoitteena on, että asiakas saavuttaa nopeasti kestäviä taloudellisia tuloksia. Tulokset mitataan euroissa, tehokkuus saavutetaan hyödyntämällä kokemusta, tietotekniikkaa ja tutkimustietoa. Parhaiten pystymme tarjoamaan tehoa ja jatkuvuutta liiketoiminnan kehittämiseen rakentamalla luottamukseen perustuvaa pitkäaikaista kumppanuutta asiakkaan kanssa.

Jatkuvalla kehittämisellä olemme saaneet aikaan parhaan tuoton asiakkaalle. Lyhytkestoisten kehittämishankkeen päätyttyä saavutettu hyöty lähtee vähitellen hiipumaan. Jatkuvan kehittämisen malli perustuu toimintakulttuuriin, jossa jokainen työyhteisön jäsen kantaa vastuuta omasta ja organisaation menestyksestä. Kehittämistä tehdään yhdessä, suunnitelmallisesti ja priorisoiden. Silloin hiipumisvaihetta ei pääse syntymään.

Kumppanuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää laajaa kokemustamme ja uusinta tutkimustietoa henkilöstölähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä. Yhdessä sovitut molemminpuoliset vastuut ja velvollisuudet sekä tavoitteet ja mittarit ovat tärkeitä onnistumisen kulmakiviä.

Suoriteperusteisen hinnoittelun lisäksi kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden käyttää tuloksen jakoon perustuvaa tuottavuustakuu-hinnoittelua, jossa maksat vain saavutetuista tuloksista. Kun olemme yhdessä tunnistaneet kehityspotentiaalin ja yhdistämme voimamme kehitystyössä, mahdollisuutesi saavuttaa organisaatiollesi ylivoimaista kilpailuetua kasvavat entisestään.