Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen Pikapoli tarjoaa Rovaniemen asukkaille sairaanhoitoa ilman ajanvarausta arkipäivisin niissä tilanteissa, joissa ei tarvita päivystyshoitoa. Pikapoli on uusi hoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelu, josta halusimme tehdä kaupunkilaisten kannalta sujuvan ja nopean.

Aloitimme kehittämisohjelman Mcompetencen kanssa kaksi viikkoa ennen toiminnan käynnistämistä. Sitä ennen annettiin kaupungin asukkaille tilaisuus pohtia toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Teimme kehittämistyötä yhdessä Mcompetencen ja koko Pikapolin henkilökunnan kanssa seitsemän kuukautta. Sinä aikana kävimme läpi tiimityöskentelyn perusteita, hahmotimme ja kuvasimme palveluprosessimme sekä tukiprosessejamme. Toiminnan alettua tunnistimme niihin liittyviä haasteita ja mietimme yhdessä ratkaisuja. Koko ajan syntyi uusia toimintamalleja ja pelisääntöjä, jotka otimme yhteisellä sopimuksella käyttöön työskentelyssä. Nimesimme prosesseihin liittyvien tehtävien vastuu- ja varahenkilöt sekä arvioimme niihin käytettyä aikaa.

Puolen vuoden kuluttua ohjelman loppupuolella keräsimme tiimiläisiltä Hiljaiset Signaalit -kehittämiskyselyllä mielipiteitä asioista, joissa he kokivat kehittämistarpeita. Kyselyn avulla saimme selville tiimiesimiesten toiminnan, toimintakulttuurin sekä prosessien haasteet. Esille tulleisiin kehittämiskohtiin ideoimme yhdessä toimenpiteet, joista tärkeimmät valittiin toteutettavaksi. Sovimme esimerkiksi tiimipalaverikäytännöistä, sijaisten perehdyttämisprosessista sekä taukojen pitämiseen liittyvistä pelisäännöistä.

Kehittämisohjelma selkeytti toimintaamme ja toi siihen tehokkuutta sekä tuottavuutta. Pikapoli sai potilailta hyvää palautetta joustavasta ja nopeasta vastaanotosta. Se koettiin helpoksi paikaksi tulla, ja hoitotakuuseen pystyttiin vastaamaan ilman jonokirjoja.

Myös työntekijämme olivat tyytyväisiä tehtyyn kehittämistyöhön ja kokivat yhdessä pohtimisen tärkeäksi. Se että sai itse olla vaikuttamassa alusta asti toimintaan ja sen kehittämiseen, innosti ja motivoi kaikkia tekemään parhaansa omalla vastuualueellaan. Samalla opimme myös tuntemaan uudet työkaverit sekä tekemään parempaa yhteistyötä.

Pikapoli, teksti

Arja Saarinen

Palveluesimies
Rovaniemen kaupunki, Pikapoli

Mcompetencen tuotteet ja palvelut