Tuottavuuslaskuri on helppokäyttöinen ja luotettava laskentatyökalu sairauspoissaolojen, vaihtuvuuden sekä työhyvinvoinnin liiketoimintavaikutusten laskentaan. Sen avulla lasketaan henkilöstövoimavaroissa piilevä liiketoiminnan hyötypotentiaali euroissa.

Laskurin demo esittelee havainnollisesti, miten laskuri toimii. Demo on kevennetty versio, jossa ei vielä pääse muuttamaan tietoja eikä tallentamaan tuloksia. Siinä voi tutustua laskuriin ja kokeilla sen toimintaperiaatetta. Ostetussa laskurissa laskentatietoja on mahdollista muuttaa. Tällöin oman organisaation analysointi tarkentuu.

Tuottavuuslaskuri, teksti

Mcompetencen muut tuotteet