Johtamalla henkilöstötuottavuutta strategisesti varmistetaan henkilöstöön sijoitetun pääoman tuottavuus. Tämän kirjan tavoitteena on nostaa henkilöstövoimavarojen johtaminen yhtä tärkeään asemaan kuin talousjohtaminen. Henkilöstötuottavuuden johtaminen ei ole pelkästään henkilöstöhallinnon asia vaan koko johtoryhmän tehtävä.

Huippuorganisaatio luodaan henkilöstön avulla. Johdon tulee ymmärtää, miten menestys rakennetaan ja mitkä asiat vaikuttavat onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Menestyksen luomiseen on konsepti, joka käsittää organisaatiopsykologiaa, taloustieteitä, prosessiosaamista sekä tietoteknisiä välineitä. Menestyksen luominen henkilöstön avulla ei ole helppoa, mutta se on antoisa jatkuvan oppimisen tie, joka kannattaa valita.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee henkilöstötuottavuuden johtamista strategisena valintana. Menestymiseen vaikuttavat asiat ovat strategisia, ja johdon tulee ymmärtää nämä seikat päätöksiä tehdessään. Toinen osa on henkilöstötuottavuuuden johtamisen psykologiaa. Menestyvän organisaation johto ymmärtää ihmistä: henkilöstöllä on valtava määrä kokemusta ja taitotietoa, joka pitää saada esille ja hyötykäyttöön. Kolmannessa osassa esitellään hiljaisen tiedon kytkentä organisaation oppimiseen. Menestymisen kannalta tärkeä hiljainen tieto mitataan ja muutetaan optimaalisiksi työelämäinnovaatioiksi, joiden toteutumista seurataan ja tuetaan. Neljännessä osassa henkilöstövoimavarat ja aineeton henkilöstöpääoma muutetaan taloudellisiksi luvuiksi. Kirjassa esitettävät laskentamallit ovat yksinkertaisia ja käytännöllisiä. Ne edustavat johtamistieteen kansainvälistä huippua. Laskennalla osoitetaan, että henkilöstö on strateginen voimavara. Henkilöstökehittäminen ei ole kustannus vaan strateginen investointi: kehittämiseen panostettu raha ja työmäärä tulevat moninkertaisina takaisin.

 • Tekijä: Marko Kesti
 • Julkaisija: Talentum
 • Sivujen lkm: 263
 • Julkaisuvuosi: 2010
 • ISBN: 9789521415081
 • Koko: A5
Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen
 • Tekijä: Marko Kesti
 • Julkaisija: Talentum
 • Sivujen lkm: 263
 • Julkaisuvuosi: 2010
 • ISBN: 9789521415081
 • Koko: A5
Tilaa kirjat
Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

Marko Kesti 

Kehitysjohtaja
Dosentti

Marko on analyyttinen tutkija ja tietokirjailija, mutta myös käytännönläheinen kouluttaja ja luennoitsija, joka auttaa asiakkaita ymmärtämään henkilöstön ja johtamisen merkitystä. Hän on Hiljaiset Signaalit -menetelmän kehittäjä ja toimii myös Lapin yliopistossa henkilöstötuottavuuden tutkimusjohtajana.
040 717 8006
marko.kesti(at)mcompetence.com

Mcompetencen muut tuotteet